കമ്പനി വാർത്തകൾ

2020 സെപ്റ്റംബറിൽ, ഹാം‌ഗ് ou സോങ്‌ജു ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് www.zongjutech.com എന്ന പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് opened ദ്യോഗികമായി തുറന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് എല്ലാവർക്കുമായി കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, അതിനാൽ തുടരുക!


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ് -14-2020